نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

تعریف 52 روستای هدف گردشگری و تدوین طرح محتوایی و ایجاد زیرساخت های در راستای جذب گردشگر و ایجاد 136 اقامتگاه بوم گردی و ...

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید