نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

برگزاری کارگاه دو روزه آموزشی با عنوان « الزامات ایجاد اکوسیستم نوآوری در یک منطقه ویژه » با همکاری دانشگاه UPM مالزی بعلاوه عقد تفاهم نامه مشترک

همکاری های فناورانه بین المللی به‌صورت عملی و در قالب برگزاری کارگاه آموزشی، نشست‌های تخصصی و بازدیدهای میدانی بوده است. تلاش منطقه ویژه این است که با ارتقاء و استحکام‌بخشی به مراودات و همکاری‌های بین‌المللی، نوآوری‌ها و فناوری‌های استان به سطح جهانی ارتقاء و زمینه عملیاتی و تجاری شدن آن‌ها تحقق یابد.

همکاری های فناورانه بین المللی به‌صورت عملی و در قالب برگزاری کارگاه آموزشی، نشست‌های تخصصی و بازدیدهای میدانی بوده است. تلاش منطقه ویژه این است که با ارتقاء و استحکام‌بخشی به مراودات و همکاری‌های بین‌المللی، نوآوری‌ها و فناوری‌های استان به سطح جهانی ارتقاء و زمینه عملیاتی و تجاری شدن آن‌ها تحقق یابد.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید