نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

صدور اقلام و محصولات چاپی

هر چند خاستگاه چاپ، تبریز و آذربایجان است. اما این صنعت هنر در دوران پیش از انقلاب اسلامی رونق چندانی  نداشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با گسترش فرهنگ ارتباطی و راه‌اندازی نشریات و موسسات انتشاراتی واحدهای چاپی نیز راه‌اندازی شد. این بخش از فرهنگ در استان طی دهه‌های اخیر چنان توسعه پیدا کرده است که علاوه بر راه‌اندازی شهرک چاپ در تبریز، اقلام  و محصولات چاپی نیز به کشورهای دیگر صادر می‌شود.

هر چند خاستگاه چاپ، تبریز و آذربایجان است. اما این صنعت هنر در دوران پیش از انقلاب اسلامی رونق چندانی  نداشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با گسترش فرهنگ ارتباطی و راه‌اندازی نشریات و موسسات انتشاراتی واحدهای چاپی نیز راه‌اندازی شد. این بخش از فرهنگ در استان طی دهه‌های اخیر چنان توسعه پیدا کرده است که علاوه بر راه‌اندازی شهرک چاپ در تبریز، اقلام  و محصولات چاپی نیز به کشورهای دیگر صادر می‌شود.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید