نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

احداث بیش از 50 باب اردوگاه دانش آموزی و کانون های پرورشی در سطح استان

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 50 باب اردوگاه دانش آموزی و کانون های پرورشی یرای استفاده دانش آموزان عزیز در برنامه های فوق برنامه مدارس احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 50 باب اردوگاه دانش آموزی و کانون های پرورشی یرای استفاده دانش آموزان عزیز در برنامه های فوق برنامه مدارس احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید