نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

افزایش رسته‌های تبلیغاتی

پس از انقلاب اسلامی با گسترش واحدهای تولید کالا و خدمات در کشور، تبلیغات نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم معرفی کالا و خدمات، همگام با رشد این واحدها از نظر کمی و کیفی توسعه پیدا کرده است. در این میان، مقوله تبلیغات با توجه به ذائقه مخاطبان؛ به رسته‌های سه‌گانه و هر رسته به رشته‌ها و گونه‌های متنوع تبلیغاتی افزایش یافته است.

پس از انقلاب اسلامی با گسترش واحدهای تولید کالا و خدمات در کشور، تبلیغات نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم معرفی کالا و خدمات، همگام با رشد این واحدها از نظر کمی و کیفی توسعه پیدا کرده است. در این میان، مقوله تبلیغات با توجه به ذائقه مخاطبان؛ به رسته‌های سه‌گانه و هر رسته به رشته‌ها و گونه‌های متنوع تبلیغاتی افزایش یافته است.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید