نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

در سال 1357 مجموع  فضای خوابگاهی و  رفاهی دانشجویان  17000متر مربع بود  و  طی چهل  سال  اخیر 138378متر به  فضای خوابگاهی و رفاهی اضافه شده است.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید