نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

ساخت و تجهیز اماکن  مذهبی و فرهنگی به متراژ 15000متر مربع شامل  مسجد دانشگاه  حسینیه  خوابگاهها –یادمان  شهدا

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید