نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

دستاورد پژوهشی دانشگاه تبریز

سازمان : دانشگاه تبریز
  1. افزایش نشریات  علمی از 4 نشریه به31 نشریه  و  ارتقاء درجه  25 نشریه  از علمی به  علمی پژوهشی و  یک نشریه  به  ISI
  2. عقد  بیش از 100 تفاهم نامه  تحقیقاتی با  سازمانها ،ادارات و  مراکز علمی و پژوهشی
  3. ثبت 63 اختراع  بوسیله پژوهشگران  دانشگاه  تبریز
  4. تجهیز و راه اندازی تعداد 32 شرکت دانش بنیان در دانشگاه تبریز
  5. افزایش مرکز تحقیقات و پژوهشکده  و قطب علمی از 2 به15
  1. افزایش نشریات  علمی از 4 نشریه به31 نشریه  و  ارتقاء درجه  25 نشریه  از علمی به  علمی پژوهشی و  یک نشریه  به  ISI
  2. عقد  بیش از 100 تفاهم نامه  تحقیقاتی با  سازمانها ،ادارات و  مراکز علمی و پژوهشی
  3. ثبت 63 اختراع  بوسیله پژوهشگران  دانشگاه  تبریز
  4. تجهیز و راه اندازی تعداد 32 شرکت دانش بنیان در دانشگاه تبریز
  5. افزایش مرکز تحقیقات و پژوهشکده  و قطب علمی از 2 به15
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید