نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

دستاورد پژوهشی- اعضای هیئت علمی

سازمان : دانشگاه تبریز

چهره های ماندگار

 

 • دکتر سید محمد بلورچیان            چهره ماندگار سال ۱۳۸۰
 • دکتر مهری باقری                    چهره ماندگار سال ۱۳۸۰
 • دکتر سیدمهدی گلابی                چهره ماندگار سال ۱۳۸۴
 • پروفسور محسن هشترودی           اندیشمند، شاعر و ریاضیدان
 • دکتر منوچهر مرتضوی               ادیب، نویسنده و پژوهشگر 

استادان نمونه کشوری :

دکتر مهدی گلابی - دکتر حبیب تجلی - دکتر سید محمد بلورچیان  - دکتر مصطفی ولی زاده - دکتر عزیز جوانشیر- دکتر مهری باقری - دکتر فرخ رحیم زاده خویی- دکتر محمد مقدم واحد دکتر محمدرضا نیشابوری- دکتر علی اصغر جعفرزاده- دکتر جمشید منظوری لشگر دکتر یوسف حسن زاده دکتر محمدعلی پورفیض حسینی - دکتر حبیب امین فر

پژوهشگران و فناوران نمونه کشوری :

 • دکتر علی رستمی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه عمده علمی فنی و مهندسی در سال ۱۳۸۵
 • دکتر محمد علی جعفری زاده استاد دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه عمده علمی علوم پایه در سال ۱۳۸۷
 • دکتر میر قاسم حسینی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه عمده علمی علوم پایه در سال ۱۳۹۱
 • دکتر علیرضا ختائی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه عمده علمی علوم پایه در سال ۱۳۹۲
 • دکتر میر علی فرج زاده استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه عمده علوم پایه در سال ۱۳۹۶
 • دکتر سیروس خرم استادیار پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز به عنوان فناور برگزیده کشوری درسال 1397
 • دانشمندان یک درصد
 • دکتر بهنام محمدی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز و تایید پایگاه استنادی جهان اسلام در سال ۸۲۰۱
 • دکتر وحید نورانی استاد دانشکده عمران دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز و تایید پایگاه استنادی جهان اسلام در سال ۸۲۰۱
 • دکتر مهران صباحی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز و تایید پایگاه استنادی جهان اسلام در سال ۸۲۰۱
 • دکتر سید حسین حسینی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز و تایید پایگاه استنادی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر جلال شیری استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز،قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر بابک قنبرزاده استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر مرتضی یاری استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال  ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر محمد محمودی استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال  ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر سعید زینالی استاد دانشکده مهندسی شیمی ونفت دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترزو تایید پایگاه استنادی جهان اسلام در سال ۲۰۱۶ و  ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر محمد امجدی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال ۲۰۱۶ و  ۲۰۱۷
 • دکتر سیامک طلعت اهری استاد دانشکده عمران دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و  ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر ابراهیم بابایی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و  ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر علیرضا ختائی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و  ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر علی رستمی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶
 • دکتر نظام الدین دانشور استاد فقید دانشکده شیمی دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال ۲۰۱۵

برندگان جوایز ملی و بین المللی

 

 • دکتر محمدعلی جعفری زاده استاد دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز کسب کننده رتبه دوم تحقیقات بنیادی از پانزدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی در سال ۱۳۸۰
 • دکتر میر قاسم حسینی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز کسب کننده عنوان برترین متخصص دانشگاهی در حوزه صنعت آبکاری دردومین جشنواره صنعت آبکاری (جایزه پروفسور کنعانی) در سال ۱۳۹۱
 • دکتر رسول زوارقی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز کسب کننده رتبه سوم جوان در گروه فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری از هفتمین جشنواره بین المللی فارابی در سال ۱۳۹۳
 • دکتر اکبر تقی زاده استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز کسب کننده رتبه برتر دهمین جشنواره ملی ایده های برتر از بابت طرح تحقیقاتی تحت عنوان: تولید اولین داروی بیوتک ضد سرطان از شیردر سال ۱۳۹۳
 • دکتر شاهین خامنه اصل دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز کسب کننده عنوان متخصص برجسته صنعت آبکاری در سومین جشنواره صنعت آبکاری کشور و دریافت جایزه پروفسور کنعانی در سال ۱۳۹۳
 • دکتر مقصود بشارتی استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر کسب کننده عنوان محقق برجسته دانشگاهی و دریافت جایزه ملی حسن تحصیل بنیاد فرهنگی البرز در سال ۱۳۹۳
 • دکتر سیامک طلعت اهری استاد دانشکده عمران دانشگاه تبریز، بعنوان پژوهشگر جوان برجسته در رشته مهندسی عمران از سوی فرهنگستان علوم در سال ۱۳۹۴
 • دکتر علیرضا ختائی استاد دانشکده شیمی جزء صد-سرآمد علمی کشور از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
 • دکتر میر قاسم حسینی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز، بعنوان برگزیده اول بخش صنعت چهارمین جشنواره صنعت آبکاری (جایزه پروفسور کنعانی) در سال ۱۳۹۵
 • دکتر حمید احمدی استاد دانشکده عمران دانشگاه تبریز، بعنوان پژوهشگر جوان برجسته در رشته مهندسی عمران از سوی فرهنگستان علوم در سال ۱۳۹۶
 • دکتر علیرضا ختائی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز، بعنوان پژوهشگر جوان برجسته در رشته شیمی از سوی فرهنگستان علوم در سال ۱۳۹۷

 

چهره های ماندگار

 

 • دکتر سید محمد بلورچیان            چهره ماندگار سال ۱۳۸۰
 • دکتر مهری باقری                    چهره ماندگار سال ۱۳۸۰
 • دکتر سیدمهدی گلابی                چهره ماندگار سال ۱۳۸۴
 • پروفسور محسن هشترودی           اندیشمند، شاعر و ریاضیدان
 • دکتر منوچهر مرتضوی               ادیب، نویسنده و پژوهشگر 

استادان نمونه کشوری :

دکتر مهدی گلابی - دکتر حبیب تجلی - دکتر سید محمد بلورچیان  - دکتر مصطفی ولی زاده - دکتر عزیز جوانشیر- دکتر مهری باقری - دکتر فرخ رحیم زاده خویی- دکتر محمد مقدم واحد دکتر محمدرضا نیشابوری- دکتر علی اصغر جعفرزاده- دکتر جمشید منظوری لشگر دکتر یوسف حسن زاده دکتر محمدعلی پورفیض حسینی - دکتر حبیب امین فر

پژوهشگران و فناوران نمونه کشوری :

 • دکتر علی رستمی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه عمده علمی فنی و مهندسی در سال ۱۳۸۵
 • دکتر محمد علی جعفری زاده استاد دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه عمده علمی علوم پایه در سال ۱۳۸۷
 • دکتر میر قاسم حسینی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه عمده علمی علوم پایه در سال ۱۳۹۱
 • دکتر علیرضا ختائی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه عمده علمی علوم پایه در سال ۱۳۹۲
 • دکتر میر علی فرج زاده استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه عمده علوم پایه در سال ۱۳۹۶
 • دکتر سیروس خرم استادیار پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز به عنوان فناور برگزیده کشوری درسال 1397
 • دانشمندان یک درصد
 • دکتر بهنام محمدی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز و تایید پایگاه استنادی جهان اسلام در سال ۸۲۰۱
 • دکتر وحید نورانی استاد دانشکده عمران دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز و تایید پایگاه استنادی جهان اسلام در سال ۸۲۰۱
 • دکتر مهران صباحی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز و تایید پایگاه استنادی جهان اسلام در سال ۸۲۰۱
 • دکتر سید حسین حسینی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز و تایید پایگاه استنادی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر جلال شیری استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز،قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر بابک قنبرزاده استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر مرتضی یاری استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال  ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر محمد محمودی استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال  ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر سعید زینالی استاد دانشکده مهندسی شیمی ونفت دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترزو تایید پایگاه استنادی جهان اسلام در سال ۲۰۱۶ و  ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر محمد امجدی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال ۲۰۱۶ و  ۲۰۱۷
 • دکتر سیامک طلعت اهری استاد دانشکده عمران دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و  ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر ابراهیم بابایی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و  ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر علیرضا ختائی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و  ۲۰۱۷و ۸۲۰۱
 • دکتر علی رستمی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶
 • دکتر نظام الدین دانشور استاد فقید دانشکده شیمی دانشگاه تبریز، قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعلام پایگاه بین المللی طلایه داران علم تامسون رویترز در سال ۲۰۱۵

برندگان جوایز ملی و بین المللی

 

 • دکتر محمدعلی جعفری زاده استاد دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز کسب کننده رتبه دوم تحقیقات بنیادی از پانزدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی در سال ۱۳۸۰
 • دکتر میر قاسم حسینی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز کسب کننده عنوان برترین متخصص دانشگاهی در حوزه صنعت آبکاری دردومین جشنواره صنعت آبکاری (جایزه پروفسور کنعانی) در سال ۱۳۹۱
 • دکتر رسول زوارقی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز کسب کننده رتبه سوم جوان در گروه فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری از هفتمین جشنواره بین المللی فارابی در سال ۱۳۹۳
 • دکتر اکبر تقی زاده استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز کسب کننده رتبه برتر دهمین جشنواره ملی ایده های برتر از بابت طرح تحقیقاتی تحت عنوان: تولید اولین داروی بیوتک ضد سرطان از شیردر سال ۱۳۹۳
 • دکتر شاهین خامنه اصل دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز کسب کننده عنوان متخصص برجسته صنعت آبکاری در سومین جشنواره صنعت آبکاری کشور و دریافت جایزه پروفسور کنعانی در سال ۱۳۹۳
 • دکتر مقصود بشارتی استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر کسب کننده عنوان محقق برجسته دانشگاهی و دریافت جایزه ملی حسن تحصیل بنیاد فرهنگی البرز در سال ۱۳۹۳
 • دکتر سیامک طلعت اهری استاد دانشکده عمران دانشگاه تبریز، بعنوان پژوهشگر جوان برجسته در رشته مهندسی عمران از سوی فرهنگستان علوم در سال ۱۳۹۴
 • دکتر علیرضا ختائی استاد دانشکده شیمی جزء صد-سرآمد علمی کشور از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
 • دکتر میر قاسم حسینی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز، بعنوان برگزیده اول بخش صنعت چهارمین جشنواره صنعت آبکاری (جایزه پروفسور کنعانی) در سال ۱۳۹۵
 • دکتر حمید احمدی استاد دانشکده عمران دانشگاه تبریز، بعنوان پژوهشگر جوان برجسته در رشته مهندسی عمران از سوی فرهنگستان علوم در سال ۱۳۹۶
 • دکتر علیرضا ختائی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز، بعنوان پژوهشگر جوان برجسته در رشته شیمی از سوی فرهنگستان علوم در سال ۱۳۹۷

 

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید