نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

دستاورد فرهنگی اجتماعی دانشگاه تبریز

سازمان : دانشگاه تبریز

دستاورد های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  تبریز

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبریز با همکاری بیش از 120تشکل و انجمن­ علمی دانشجوئی و کانون فرهنگی و اجتماعی فعال  در دانشگاه سالانه  بیش از 500 مراسم  از قبیل  سخنرانی ،کارگاه  آموزشی، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری به مناسبت هفته خوابگاهها، مشاعره دانشجویی، جشنواره طبخ غذاهای بومی- محلی، مراسم اعیاد و مناسبتهای مذهبی، تشکیل کارگاههای آموزشی مهارتهای ارتباطی قبل از ازدواج و کلاسهای آموزش صنایع دستی ،نمایشگاههای مختلف هنری ،فعالیتهای خیرخواهانه و انسان دوستانه و......را  برگزار میکند و  تعداد  این  برنامه ها در سالجاری بیش از 900 مورد است.  

دایر نمودن 80انجمن  علمی دانشجوئی با بیش از 100 عضو فعال در هر انجمن وهمکاری در برگزاری چندین نشست ،کارگاههای آموزشی و نشست  علمی برای هر انجمن  به  تناسب رشته  فضای بانشاط علمی و فرهنگی و اجتماعی را در سطح دانشگاه  ایجاد نموده است.

تاسیس بیش از 30 کانون  فرهنگی و  اجتماعی و  همکاری در برگزاری سالانه  بیش از 100نمایشگاه،  مراسمهای متناسب با  مناسبتهای مذهبی و ملی و  اجتماعی با  شرکت  دانشگاهیان  در طول  سال 

شرکت  در جشنواره های مختلف  فرهنگی،علمی و اجتماعی در سطح  کشور  از جمله  جشنواره  حرکت  که  طی پانزده  دوره برگزاری جشنواره  دانشگاه  تبریز موفق به  کسب عناوین  برتر و رتبه های اول در اکثر دوره  ها  شده  است.

اردوهای زیارتی و فرهنگی دانشگاه  تبریز با حضور بیش از دو هزار دانشجو  هرسال  با هماهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه تبریز صورت  می­گیرد

داشتن  افتخار مشهد الشهدای دانشگا ههای ایران  و برگزاری سالانه  مراسم  یادبود  22 شهید  والامقام دانشکده  فنی دانشگاه  تبریز که  در27 دیماه  سال 1365 به  درجه  رفیع  شهادت  نائل آمده­اند.

دستاورد های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  تبریز

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبریز با همکاری بیش از 120تشکل و انجمن­ علمی دانشجوئی و کانون فرهنگی و اجتماعی فعال  در دانشگاه سالانه  بیش از 500 مراسم  از قبیل  سخنرانی ،کارگاه  آموزشی، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری به مناسبت هفته خوابگاهها، مشاعره دانشجویی، جشنواره طبخ غذاهای بومی- محلی، مراسم اعیاد و مناسبتهای مذهبی، تشکیل کارگاههای آموزشی مهارتهای ارتباطی قبل از ازدواج و کلاسهای آموزش صنایع دستی ،نمایشگاههای مختلف هنری ،فعالیتهای خیرخواهانه و انسان دوستانه و......را  برگزار میکند و  تعداد  این  برنامه ها در سالجاری بیش از 900 مورد است.  

دایر نمودن 80انجمن  علمی دانشجوئی با بیش از 100 عضو فعال در هر انجمن وهمکاری در برگزاری چندین نشست ،کارگاههای آموزشی و نشست  علمی برای هر انجمن  به  تناسب رشته  فضای بانشاط علمی و فرهنگی و اجتماعی را در سطح دانشگاه  ایجاد نموده است.

تاسیس بیش از 30 کانون  فرهنگی و  اجتماعی و  همکاری در برگزاری سالانه  بیش از 100نمایشگاه،  مراسمهای متناسب با  مناسبتهای مذهبی و ملی و  اجتماعی با  شرکت  دانشگاهیان  در طول  سال 

شرکت  در جشنواره های مختلف  فرهنگی،علمی و اجتماعی در سطح  کشور  از جمله  جشنواره  حرکت  که  طی پانزده  دوره برگزاری جشنواره  دانشگاه  تبریز موفق به  کسب عناوین  برتر و رتبه های اول در اکثر دوره  ها  شده  است.

اردوهای زیارتی و فرهنگی دانشگاه  تبریز با حضور بیش از دو هزار دانشجو  هرسال  با هماهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه تبریز صورت  می­گیرد

داشتن  افتخار مشهد الشهدای دانشگا ههای ایران  و برگزاری سالانه  مراسم  یادبود  22 شهید  والامقام دانشکده  فنی دانشگاه  تبریز که  در27 دیماه  سال 1365 به  درجه  رفیع  شهادت  نائل آمده­اند.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید