نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

فراخوان مس سونگون برای تولید RUBBAFIX

سازمان : مس سونگون

مجتمع مس سونگون ورزقان در نظر دارد  مواد اولیه(چسب) RUBBAFIX برای ترمیم سطوح لاستیکی  برای تزریق از طریق تفنگی مخصوص دقیقا منطبق با نمونه اصلی و در همان سایز بسته بندی  به  شرح زیر را از طریق شرکت های فناورو دانش بنیان  تامین کند:

RUBBAFIX HOT-MELT ADHESIVE FOR REPAIR OF ALL RUBBER SURFACES KIT WEIGHT 2KG COLOUR BLACK CURED DENSITY 0.98 2.0 (250) TENSILE MODULUS. ASTM D638 4500 PSI (31MPa) TENSILE ADHESION. ASTM D1623-09 300 PSI (50mm DIA) TENSILE STRENGTH. ASTM D1708: 200 PSI (MPa) TENSILE ELONGATION. ASTM D1708 2009 PEEL STRENGTH ASTM D1876: 3.5 Nmm2 - PVC, 41 Nmm2 - NEOPRENE RUBBER SHORE A DUROMETER 70 APPLICATION TEMP-15 TO 55 SELSIUS SHELF LIFE INFINITE

شماره تماس برای کسب اطلاعات بیشتر :09143000198

مجتمع مس سونگون ورزقان در نظر دارد  مواد اولیه(چسب) RUBBAFIX برای ترمیم سطوح لاستیکی  برای تزریق از طریق تفنگی مخصوص دقیقا منطبق با نمونه اصلی و در همان سایز بسته بندی  به  شرح زیر را از طریق شرکت های فناورو دانش بنیان  تامین کند:

RUBBAFIX HOT-MELT ADHESIVE FOR REPAIR OF ALL RUBBER SURFACES KIT WEIGHT 2KG COLOUR BLACK CURED DENSITY 0.98 2.0 (250) TENSILE MODULUS. ASTM D638 4500 PSI (31MPa) TENSILE ADHESION. ASTM D1623-09 300 PSI (50mm DIA) TENSILE STRENGTH. ASTM D1708: 200 PSI (MPa) TENSILE ELONGATION. ASTM D1708 2009 PEEL STRENGTH ASTM D1876: 3.5 Nmm2 - PVC, 41 Nmm2 - NEOPRENE RUBBER SHORE A DUROMETER 70 APPLICATION TEMP-15 TO 55 SELSIUS SHELF LIFE INFINITE

شماره تماس برای کسب اطلاعات بیشتر :09143000198

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید