نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

پارک های بانوان استان

پارک های بانوان مصداق سرمایه گذاری بر کانون خانواده بعد از انقلاب

با هدف: حفظ و تحکیم بنیان خانواده

تامین فضاهای ورزشی ویژه بانوان

تقویت روحیه شادی و نشاط در بانوان، به ویژه دختران

تامین آرامش و نهاد مقدس خانواده

حفظ سلامت جسمی و روحی زنان

شادابی و تخلیه انرژی دختران جوان در محیطی امن همراه با آرامش

تفریح در فضایی به دور از استرس های محیطی

 

ویژگی ها و امکانات پیش بینی شده :

رعایت امنیت اجتماعی، محصور بودن ، مشرف نبودن ساختمان های اطراف به پارک از ویژگی های اصلی پارک های بانوان است و این مجموعه دارای فضاهای ورزشی برای انجام ورزش هایی همچون والیبال، بسکتبال ، بدمینتون ، تنیس روی میز، شطرنج ، پیست پیاده روی و دوچرخه سواری، تجهیزات بدنسازی و ترامپولین ، همچنین برخوردار از زمین بازی کودکان، نمازخانه، سرویس بهداشتی و دیگر فضاهای خدماتی آموزشی است و موجود کارکنان زن و آلاچیق برای برگزاری نشست های دوستانه و نیمکت ثابت و سیار، از دیگر امکانات رفاهی پیش بینی شده در این پارک های ویژه است.

هم اکنون آذربایجان شرقی با 12 پارک مختص بانوان در لیست استان های پیشرو در این زمینه می باشد.

8 پارک بانوان در شهر تبریز و 4 پارک ویژه بانوان در شهرستانهای استان

 

پارک های بانوان مصداق سرمایه گذاری بر کانون خانواده بعد از انقلاب

با هدف: حفظ و تحکیم بنیان خانواده

تامین فضاهای ورزشی ویژه بانوان

تقویت روحیه شادی و نشاط در بانوان، به ویژه دختران

تامین آرامش و نهاد مقدس خانواده

حفظ سلامت جسمی و روحی زنان

شادابی و تخلیه انرژی دختران جوان در محیطی امن همراه با آرامش

تفریح در فضایی به دور از استرس های محیطی

 

ویژگی ها و امکانات پیش بینی شده :

رعایت امنیت اجتماعی، محصور بودن ، مشرف نبودن ساختمان های اطراف به پارک از ویژگی های اصلی پارک های بانوان است و این مجموعه دارای فضاهای ورزشی برای انجام ورزش هایی همچون والیبال، بسکتبال ، بدمینتون ، تنیس روی میز، شطرنج ، پیست پیاده روی و دوچرخه سواری، تجهیزات بدنسازی و ترامپولین ، همچنین برخوردار از زمین بازی کودکان، نمازخانه، سرویس بهداشتی و دیگر فضاهای خدماتی آموزشی است و موجود کارکنان زن و آلاچیق برای برگزاری نشست های دوستانه و نیمکت ثابت و سیار، از دیگر امکانات رفاهی پیش بینی شده در این پارک های ویژه است.

هم اکنون آذربایجان شرقی با 12 پارک مختص بانوان در لیست استان های پیشرو در این زمینه می باشد.

8 پارک بانوان در شهر تبریز و 4 پارک ویژه بانوان در شهرستانهای استان

 

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید