نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

ایجاد 16 شبکه نوآوری و فناوری

- اهداف کلی  شبکه ها :

 1. بسترسازی، ترویج، تولید، توسعه و ارتقا دانش در حوزه فناوری مربوطه
 2. حمایت، تجاري سازي، جذب و توسعه سرمایه گذاری در حوزه  فناوري مربوطه

-قلمرو و حوزه فعالیت شبکه ها

قلمرو فعاليت هرشبکه از نظر جغرافيايي شامل استان، منطقه، سطح ملي و فراملي بوده و از ديدگاه سازماني كليه سازمان ها، نهاد ها و ارگان هاي ذي ربط در سطح منطقه را در بر مي گيرد. از نظر حوزه فعاليت نيز تمامي بخش هاي مربوطه از جمله صنعت، كشاورزي، سلامت ، محيط زيست و خدمات را شامل مي شود.

عناوین شبکه ها:

 • شبکه نوآوری و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی
 • شبکه نوآوری و فناوری انرژی های تجدیدپذیر
 • شبکه نوآوری و فناوری زیستی
 • شبکه نوآوری و فناوری آب و خاک
 • شبکه نوآوری و فناوری نفت و گاز
 • شبکه نوآوری و فناوری مهندسی پزشکی
 • شبکه نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • شبکه نوآوری و فناوی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
 • شبکه نوآوری و فناوری نانو            
 • شبکه نوآوری و فناوری ارتباطات و میکروالکترونیک
 • شبکه نوآوری و فناوری مواد پیشرفته و کامپوزیت
 • شبکه نوآوری و فناوری علوم شناختی
 • شبکه نوآوری و فناوری صنایع نساجی و پوشاک
 • شبکه نوآوری و فناوری صنایع خودرو و قطعه سازی
 • شبکه نوآوری و فناوری صنایع غذایی، بهداشتی ، دارویی و آرایشی
 • شبکه نوآوری و فناوری ذخایر ژنتیکی و زیستی

- اهداف کلی  شبکه ها :

 1. بسترسازی، ترویج، تولید، توسعه و ارتقا دانش در حوزه فناوری مربوطه
 2. حمایت، تجاري سازي، جذب و توسعه سرمایه گذاری در حوزه  فناوري مربوطه

-قلمرو و حوزه فعالیت شبکه ها

قلمرو فعاليت هرشبکه از نظر جغرافيايي شامل استان، منطقه، سطح ملي و فراملي بوده و از ديدگاه سازماني كليه سازمان ها، نهاد ها و ارگان هاي ذي ربط در سطح منطقه را در بر مي گيرد. از نظر حوزه فعاليت نيز تمامي بخش هاي مربوطه از جمله صنعت، كشاورزي، سلامت ، محيط زيست و خدمات را شامل مي شود.

عناوین شبکه ها:

 • شبکه نوآوری و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی
 • شبکه نوآوری و فناوری انرژی های تجدیدپذیر
 • شبکه نوآوری و فناوری زیستی
 • شبکه نوآوری و فناوری آب و خاک
 • شبکه نوآوری و فناوری نفت و گاز
 • شبکه نوآوری و فناوری مهندسی پزشکی
 • شبکه نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • شبکه نوآوری و فناوی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
 • شبکه نوآوری و فناوری نانو            
 • شبکه نوآوری و فناوری ارتباطات و میکروالکترونیک
 • شبکه نوآوری و فناوری مواد پیشرفته و کامپوزیت
 • شبکه نوآوری و فناوری علوم شناختی
 • شبکه نوآوری و فناوری صنایع نساجی و پوشاک
 • شبکه نوآوری و فناوری صنایع خودرو و قطعه سازی
 • شبکه نوآوری و فناوری صنایع غذایی، بهداشتی ، دارویی و آرایشی
 • شبکه نوآوری و فناوری ذخایر ژنتیکی و زیستی
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید