نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

برگزاری نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی

برگزاری مستمر 6 دوره نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی (RINOTEX)

از جمله اقدامات و دستاورد های بسیار مهم منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی درطی سالیان گذشته، تداوم و استمرار برگزاری رویداد مهم فناورانه از سال 1393 در سطح ملی و حتی بین المللی بنام نمایشگاه و جشنواره نو آوری و فناوری ربع رشیدی است که از سال 1396 تحت عنوان اختصاری رینوتکس در تبریز برگزار می گردد. این نمایشگاه عرصه تعامل و تبادل دانش و فناوری بین تولیدکنندگان  و عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری بوده و رویکرد اصلی این نمایشگاه توسعه و تجاری سازی فناوری است.

نمایشگاه ربع رشیدی با وقفه ای چندین ساله ( اولین دوره آن در سال 1384 برگزار گردیده است) از سال 1393 بطور مرتب بر گزار گردیده است.  

برگزاری مستمر 6 دوره نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی (RINOTEX)

از جمله اقدامات و دستاورد های بسیار مهم منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی درطی سالیان گذشته، تداوم و استمرار برگزاری رویداد مهم فناورانه از سال 1393 در سطح ملی و حتی بین المللی بنام نمایشگاه و جشنواره نو آوری و فناوری ربع رشیدی است که از سال 1396 تحت عنوان اختصاری رینوتکس در تبریز برگزار می گردد. این نمایشگاه عرصه تعامل و تبادل دانش و فناوری بین تولیدکنندگان  و عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری بوده و رویکرد اصلی این نمایشگاه توسعه و تجاری سازی فناوری است.

نمایشگاه ربع رشیدی با وقفه ای چندین ساله ( اولین دوره آن در سال 1384 برگزار گردیده است) از سال 1393 بطور مرتب بر گزار گردیده است.  

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید