نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

عقد قرارداد همکاری مشترک بین ایران و اتریش

در چارچوب برنامه‌های توسعه فناوری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و باهدف ترویج سیستم نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی، قرارداد همکاری چندجانبه بین انجمن مدیریت فناوری ایران و موسسه فناوری اتریش AIT  در سال 96 امضا گردید. به جرات میتوان گفت قرارداد همکاری AIT که منابع مالی آن مشترکا از سوی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال اتریش تامین شده است از اهم قراردادهای معتبر بعد از برجام و در حوزه توسعه نظام های نوآوری به شمار میرود دستاوردهای بسیار مثبتی برای کشور و استان به ویژه در حوزه ساخت قطعات و تجهیزات خودرو و ماشین آلات به دنبال داشته است.

در چارچوب برنامه‌های توسعه فناوری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و باهدف ترویج سیستم نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی، قرارداد همکاری چندجانبه بین انجمن مدیریت فناوری ایران و موسسه فناوری اتریش AIT  در سال 96 امضا گردید. به جرات میتوان گفت قرارداد همکاری AIT که منابع مالی آن مشترکا از سوی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال اتریش تامین شده است از اهم قراردادهای معتبر بعد از برجام و در حوزه توسعه نظام های نوآوری به شمار میرود دستاوردهای بسیار مثبتی برای کشور و استان به ویژه در حوزه ساخت قطعات و تجهیزات خودرو و ماشین آلات به دنبال داشته است.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید