نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

ارتقای پهنای باند اینترنت بین الملل

در سال 57 علیرغم همسایگی با سه کشورهیچگونه ارتباطات بین الملل تلفنی از استان آذربایجان شرقی وجود نداشت. این در حالی است که اکنون علاوه بر ارتباطات بین الملل، کانالهای تلفنی دارای پهنای باند اینترنت بین الملل ورودی استان به میزان 375Gb/s است و یکی از گیت وی‌های اصلی کشور محسوب می‌شود. در سال 97 پهنای باند بین الملل ورودی استان 375Gb/s است که با کشورهای ارمنستان، ترکیه، آذربایجان و روسیه در حال تبادل دیتا می‌باشد.

در سال 57 علیرغم همسایگی با سه کشورهیچگونه ارتباطات بین الملل تلفنی از استان آذربایجان شرقی وجود نداشت. این در حالی است که اکنون علاوه بر ارتباطات بین الملل، کانالهای تلفنی دارای پهنای باند اینترنت بین الملل ورودی استان به میزان 375Gb/s است و یکی از گیت وی‌های اصلی کشور محسوب می‌شود. در سال 97 پهنای باند بین الملل ورودی استان 375Gb/s است که با کشورهای ارمنستان، ترکیه، آذربایجان و روسیه در حال تبادل دیتا می‌باشد.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید