نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

توسعه خدمات تلفن همراه

سازمان : شرکت مخابرات
 • تا بهمن 97 تعداد 3761000 شماره به متقاضیان همراه اول واگذار شده است.
 •  ضریب نفوذ تلفن همراه اول تا بهمن ماه  سال 97 به 95 درصد ارتقاء یافته است .
 • تعداد 3629سایت  BTS  با تکنولوژی 2G،3G،4G  و WLL در سطح استان نصب شده است .
 • تمامی شهرهای استان به اینترنت پرسرعت نسل سوم و چهارم تلفن همراه (3G، 4G) تجهیز و مورد بهره برداری قرار گرفته اند.
 • برخی از اماکن عمومی از قبیل فرودگاه، ایستگاه راه آهن و ...  به اینترنت پرسرعت از طریق سیستم wifi تجهیز شده اند.
 • تمامی جاده های اصلی و  بین شهرستانها تحت پوشش شبکه تلفن همراه اول قرار دارند.
 • تا بهمن 97 تعداد 3761000 شماره به متقاضیان همراه اول واگذار شده است.
 •  ضریب نفوذ تلفن همراه اول تا بهمن ماه  سال 97 به 95 درصد ارتقاء یافته است .
 • تعداد 3629سایت  BTS  با تکنولوژی 2G،3G،4G  و WLL در سطح استان نصب شده است .
 • تمامی شهرهای استان به اینترنت پرسرعت نسل سوم و چهارم تلفن همراه (3G، 4G) تجهیز و مورد بهره برداری قرار گرفته اند.
 • برخی از اماکن عمومی از قبیل فرودگاه، ایستگاه راه آهن و ...  به اینترنت پرسرعت از طریق سیستم wifi تجهیز شده اند.
 • تمامی جاده های اصلی و  بین شهرستانها تحت پوشش شبکه تلفن همراه اول قرار دارند.
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید