نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

بستر سازی ارتباطی اپراتورهای سیار و شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی

سازمان : شرکت مخابرات

 مخابرات استان علاوه بر ایجاد زیر ساختهای لازم برای توسعه فعالیت های خود ، به منطور بسترسازی ارتباطی سایر اپراتورهای سیار و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی (FCP) در سطح استان نسبت به ارائه خدمات ذیل نیز اقدام نموده است.

1- تامین و توسعه پهنای باند برای شرکتهای FCP به تعداد 260 مورد

2- تامین لینک ارتباطی برای اپراتورهای سیار به تعداد 344 مورد

3- تامین فضا و برق مصرفی

4- تامین فضا و امکانات فنی برای توسعه کسب و کارهای نوپا در حوزه ICT به تعداد 2 مورد

 مخابرات استان علاوه بر ایجاد زیر ساختهای لازم برای توسعه فعالیت های خود ، به منطور بسترسازی ارتباطی سایر اپراتورهای سیار و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی (FCP) در سطح استان نسبت به ارائه خدمات ذیل نیز اقدام نموده است.

1- تامین و توسعه پهنای باند برای شرکتهای FCP به تعداد 260 مورد

2- تامین لینک ارتباطی برای اپراتورهای سیار به تعداد 344 مورد

3- تامین فضا و برق مصرفی

4- تامین فضا و امکانات فنی برای توسعه کسب و کارهای نوپا در حوزه ICT به تعداد 2 مورد

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید