نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

اقدامات فرهنگی و اجتماعی

سازمان : شهرداری تبریز

احداث مراکز فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز شامل: 23 فرهنگسرا، 1 بوستان قرآن، 29 کتابخانه، 17 خانه سلامت ، 7 پارک بانوان  ، 11خانه اسباب بازی  ، 3 بازارچه خوداشتغالی بانوی مهر ، 48 نمازخانه ، 22 نمازخانه در پارک های مناطق مساجد شبانه روزی 

 مشارکت در احداث و راه اندازی مرکز ماده 16 (نگهداری و درمان معتادین)

احداث مراکز فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز شامل: 23 فرهنگسرا، 1 بوستان قرآن، 29 کتابخانه، 17 خانه سلامت ، 7 پارک بانوان  ، 11خانه اسباب بازی  ، 3 بازارچه خوداشتغالی بانوی مهر ، 48 نمازخانه ، 22 نمازخانه در پارک های مناطق مساجد شبانه روزی 

 مشارکت در احداث و راه اندازی مرکز ماده 16 (نگهداری و درمان معتادین)

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید