نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

تبریز مامنی برای سرمایه گذاری

سازمان : شهرداری تبریز

سرمایه گذاری و مشارکت: تبریز مامنی برای سرمایه گذاری

مجتمع های تجاری خدماتی و تفریحی:  مرکز تجارت جهانی، مجتمع های آیسان، دروازه تهران، جواهر، عتیق، ابریشم، بلور، لاله پارک، صدرا، الماس شهر، پارکینگ فلکه بزرگ ولیعصر و ....

پروژه بزرگ عتیق

این  پروژه در 3 بخش مسکونی (در 6 طبقه  200 واحدی با زیربنای کلی حدود 36000 مترمربع)

بخش تجاری( مساحت زیربنای حدود 91000 مترمربع در 7 طبقه که 2 طبقه آن با کاربری پارکینگ با ظرفیت حدود 950 خودرو)

متجمع تجاری برخیابان بهشتی(در 7 طبقه به مساحت زیربنای حدود 31000 مترمربع با 2 طبقه کاربری پارکینگ با ظرفیت 250 خودرو)

پروژه عتیق از اقدامات ویژه شهرداری در احیای بافت فرسوده است که به عنوان پروژه برگزیده دومین جایزه جهانی خشت طلایی تهران انتخاب شد.

 

سرمایه گذاری و مشارکت: تبریز مامنی برای سرمایه گذاری

مجتمع های تجاری خدماتی و تفریحی:  مرکز تجارت جهانی، مجتمع های آیسان، دروازه تهران، جواهر، عتیق، ابریشم، بلور، لاله پارک، صدرا، الماس شهر، پارکینگ فلکه بزرگ ولیعصر و ....

پروژه بزرگ عتیق

این  پروژه در 3 بخش مسکونی (در 6 طبقه  200 واحدی با زیربنای کلی حدود 36000 مترمربع)

بخش تجاری( مساحت زیربنای حدود 91000 مترمربع در 7 طبقه که 2 طبقه آن با کاربری پارکینگ با ظرفیت حدود 950 خودرو)

متجمع تجاری برخیابان بهشتی(در 7 طبقه به مساحت زیربنای حدود 31000 مترمربع با 2 طبقه کاربری پارکینگ با ظرفیت 250 خودرو)

پروژه عتیق از اقدامات ویژه شهرداری در احیای بافت فرسوده است که به عنوان پروژه برگزیده دومین جایزه جهانی خشت طلایی تهران انتخاب شد.

 

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید