نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

تاسیس موسسات قرآنی

با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی ایران این موسسات پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت. هر چند در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی این مراکز به صورت محفلی و بدون شناسنامه تشکیل می‌شد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی محافل قرآنی به موسسات شناسنامه‌دار تبدیل شده‌اند.

با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی ایران این موسسات پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت. هر چند در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی این مراکز به صورت محفلی و بدون شناسنامه تشکیل می‌شد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی محافل قرآنی به موسسات شناسنامه‌دار تبدیل شده‌اند.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید