نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

راه اندازی کانونهای فرهنگی هنری مساجد

نظر به نقش اثرگذار مساجد در شکل‌گیری انقلاب اسلامی، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد شکل گرفت. این مراکز هم‌اکنون به یکی مهم‌ترین محل فعالیت‌های فرهنگی و هنری جوانان تبدیل شده است.

نظر به نقش اثرگذار مساجد در شکل‌گیری انقلاب اسلامی، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد شکل گرفت. این مراکز هم‌اکنون به یکی مهم‌ترین محل فعالیت‌های فرهنگی و هنری جوانان تبدیل شده است.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید