نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

گسترش فضاهای فرهنگی و هنری

پیش از پیروزی انقلاب اسامی تعداد مراکز و فضاهای فرهنگی و هنری در سطح آذربایجان‌شرقی با احتساب یک باب سینما و واحد آموزشی در مجموع 5 باب بود که بیشتر در مرکز استان قرار داشت. با پیروزی انقلاب اسامی و با توجه به ماهیت فرهنگی این حرکت مردمی، این تعداد هم اکنون در سال چهلم انقلاب به 32 واحد رسیده است. ضمن اینکه، مراکز و مجمتع‌های فرهنگی و هنری که در طول سال‌های گذشته راه‌اندازی شده، قابلیت‌های چندمنظوره داشته و در کل شهرستان‌های استان گسترده شده است.‌آوری

پیش از پیروزی انقلاب اسامی تعداد مراکز و فضاهای فرهنگی و هنری در سطح آذربایجان‌شرقی با احتساب یک باب سینما و واحد آموزشی در مجموع 5 باب بود که بیشتر در مرکز استان قرار داشت. با پیروزی انقلاب اسامی و با توجه به ماهیت فرهنگی این حرکت مردمی، این تعداد هم اکنون در سال چهلم انقلاب به 32 واحد رسیده است. ضمن اینکه، مراکز و مجمتع‌های فرهنگی و هنری که در طول سال‌های گذشته راه‌اندازی شده، قابلیت‌های چندمنظوره داشته و در کل شهرستان‌های استان گسترده شده است.‌آوری

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید