نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

آرشیو الکترونیکی دفاتر و پرونده های املاک

سازمان : ثبت اسناد

ایجاد آرشیو الکترونیکی دفاتر و پرونده های املاک با اسکن بیش از 40 میلیون برگ

  • ایجاد زیرساخت اطلاعات الکترونیکی اشخاص در حوزه املاک
  • حفظ و صیانت از مالکیت افراد و جلوگیری از هرگونه زمین خواری
  • جلوگیری از هر گونه جعل مدارک
  • حفاظت از پرونده های املاک در برابر خطرات و حوادث احتمالی

ایجاد آرشیو الکترونیکی دفاتر و پرونده های املاک با اسکن بیش از 40 میلیون برگ

  • ایجاد زیرساخت اطلاعات الکترونیکی اشخاص در حوزه املاک
  • حفظ و صیانت از مالکیت افراد و جلوگیری از هرگونه زمین خواری
  • جلوگیری از هر گونه جعل مدارک
  • حفاظت از پرونده های املاک در برابر خطرات و حوادث احتمالی
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید