نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

راه اندازی سامانه های خدمات الکترونیکی

سازمان : ثبت اسناد

راه اندازی بیش از 20 سامانه خدمات الکترونیکی مرتبط با متقاضیان جهت تسهیل در ارائه خدمات مبتنی بر دولت الکترونیک

  • راه اندازی سامانه ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی با امکان تنظیم اسناد رسمی بصورت تمام الکترونیکی با حذف دفاتر دستی سنتی با رویکرد استفاده از گواهی امضا الکترونیک، تایید هویت برخط، اخذ اثر انگشت الکترونیک و تایید اسناد صادره بصورت برخط و پرداخت الکترونیک
  • راه اندازی سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق و انتقال اطلاعات مربوطه به ثبت احوال و سازمان آمار کشور بصورت برخط
  • راه اندازی سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، پلمپ دفاتر حقوقی، بصورت کاملا الکترونیکی و برخط
  • راه اندازی سامانه اجرای اسناد رسمی با رویکرد شبه حقوقی
  • راه اندازی سامانه تعیین تکلیف املاک و اراضی فاقد سند رسمی

راه اندازی بیش از 20 سامانه خدمات الکترونیکی مرتبط با متقاضیان جهت تسهیل در ارائه خدمات مبتنی بر دولت الکترونیک

  • راه اندازی سامانه ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی با امکان تنظیم اسناد رسمی بصورت تمام الکترونیکی با حذف دفاتر دستی سنتی با رویکرد استفاده از گواهی امضا الکترونیک، تایید هویت برخط، اخذ اثر انگشت الکترونیک و تایید اسناد صادره بصورت برخط و پرداخت الکترونیک
  • راه اندازی سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق و انتقال اطلاعات مربوطه به ثبت احوال و سازمان آمار کشور بصورت برخط
  • راه اندازی سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، پلمپ دفاتر حقوقی، بصورت کاملا الکترونیکی و برخط
  • راه اندازی سامانه اجرای اسناد رسمی با رویکرد شبه حقوقی
  • راه اندازی سامانه تعیین تکلیف املاک و اراضی فاقد سند رسمی
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید