نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

راه اندازی سامانه جامع املاک

سازمان : ثبت اسناد

راه اندازی سامانه جامع املاک

 • داده آمایی پرونده های املاک
 • داده آمایی دفاتر املاک
 • بروزرسانی آخرین وضعیت املاک ثبت شده در سطح استان
 • صدور اسناد تک برگی کاداستری در کمترین زمان بصورت تمام الکترونیکی
 • انجام کلیه خدمات مرتبط با املاک از قبیل تفکیک عرصه و اعیان، تجمیع، افراز و غیره
 • جلوگیری از هرگونه جعل، زمین خواری با رویکرد تثبیت عرصه و مالکیت اشخاص، نهادها و دولت جمهوری اسلامی ایران

 

راه اندازی سامانه جامع املاک

 • داده آمایی پرونده های املاک
 • داده آمایی دفاتر املاک
 • بروزرسانی آخرین وضعیت املاک ثبت شده در سطح استان
 • صدور اسناد تک برگی کاداستری در کمترین زمان بصورت تمام الکترونیکی
 • انجام کلیه خدمات مرتبط با املاک از قبیل تفکیک عرصه و اعیان، تجمیع، افراز و غیره
 • جلوگیری از هرگونه جعل، زمین خواری با رویکرد تثبیت عرصه و مالکیت اشخاص، نهادها و دولت جمهوری اسلامی ایران

 

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید