نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

اجرای کاداستر استان

سازمان : ثبت اسناد

ايجاد نظامي دقيق، ساده، روان و مطمئن و قابل تغيير با زمان حاكم برامور املاك و مستحدثات كشور در تعيين محدوده هاي قانوني مالكيت انواع مستحدثات و اراضي متعلق به افراد حقيقي، حقوقي، دولتي ،موقوفه بميزان 1.200.000 هكتار اراضي شهري و بازنگري اطلاعات و نقشـه ها (در طول برنامه اجرائی طرح ونیز پس از پیاده سازی در ادارات ثبت) و نهايتا" تغيير سيستم موجود ثبت به ثبت نوين (كاداستر ) است.

اهداف كيفي:

 • ايجاد گردش كار روان وقابل اطمينان در صدور يا اصلاح اسناد مالكيت بطور دقيق و سريع.
 •  ايجاد اعتماد و اطمينان در معاملات املاك و سرعت در انجام آن .
 •  كاهش فراوان تعرضات ملكي و دعاوي مربوط در دادگاهها وكاهش حجم پرونده هاي قضائي .
 • كمك به استقرار سيستم مالياتي عادلانه وحقيقي و سرعت در امور مربوطه و نيز افزايش در آمدهاي مالياتي وكاهش اثرات روابط شخصي و نظريات فردي، با توجه به پايگاه اطلاعات كاداستر
 •  افزايش كارائي وارتقاء كيفيت عمليات اجرائي طرحهاي عمراني از طريق بهره گيري از مدارك فني كاداستر نظير نقشه ها، عكسهاي هوائي ، اطلاعات فني، مختصات نقاط و....
 •  افزايش توانائي و امكانات وصول حقوق حقه دولت در كليه نقل و انتقالات ملكي با اتكاء به سيستم مطمئن و روان اطلاعات كاداستري .
 •  كمك به افزايش در آمد دولت بصورت غير مستقيم.
 •  كمك به افزايش سرمايه گذاري روي زمين و اثرات اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي آن.
 •  ايجاد درآمد مستمر از طريق تأمين نقشه براي دستگاههاي اجرائي ، نهادها ومؤسسات دولتي و خصوصي از طريق انعقاد قراردادها و يا فروش مستقيم نقشه و اطلاعات كاداستري.
 • تأثيركيفي كاداستر بعنوان پيش شرط توسعه و ابزار مورد نياز خط مشي و سياست گذاري و اجراي طرحهاي توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي در ارتباط با زمين.
 •  ايجاد اشتغال فني مفيد در زمينه هاي مختلف نقشه برداري،  حقوق ثبتي وسایر رشته های تخصصی مرتبط با کاداستر.
 •  ارتقاء سطح دانش فني به جهت استفاده از تكنولوژي نوين مربوط به كاداستر .

ايجاد نظامي دقيق، ساده، روان و مطمئن و قابل تغيير با زمان حاكم برامور املاك و مستحدثات كشور در تعيين محدوده هاي قانوني مالكيت انواع مستحدثات و اراضي متعلق به افراد حقيقي، حقوقي، دولتي ،موقوفه بميزان 1.200.000 هكتار اراضي شهري و بازنگري اطلاعات و نقشـه ها (در طول برنامه اجرائی طرح ونیز پس از پیاده سازی در ادارات ثبت) و نهايتا" تغيير سيستم موجود ثبت به ثبت نوين (كاداستر ) است.

اهداف كيفي:

 • ايجاد گردش كار روان وقابل اطمينان در صدور يا اصلاح اسناد مالكيت بطور دقيق و سريع.
 •  ايجاد اعتماد و اطمينان در معاملات املاك و سرعت در انجام آن .
 •  كاهش فراوان تعرضات ملكي و دعاوي مربوط در دادگاهها وكاهش حجم پرونده هاي قضائي .
 • كمك به استقرار سيستم مالياتي عادلانه وحقيقي و سرعت در امور مربوطه و نيز افزايش در آمدهاي مالياتي وكاهش اثرات روابط شخصي و نظريات فردي، با توجه به پايگاه اطلاعات كاداستر
 •  افزايش كارائي وارتقاء كيفيت عمليات اجرائي طرحهاي عمراني از طريق بهره گيري از مدارك فني كاداستر نظير نقشه ها، عكسهاي هوائي ، اطلاعات فني، مختصات نقاط و....
 •  افزايش توانائي و امكانات وصول حقوق حقه دولت در كليه نقل و انتقالات ملكي با اتكاء به سيستم مطمئن و روان اطلاعات كاداستري .
 •  كمك به افزايش در آمد دولت بصورت غير مستقيم.
 •  كمك به افزايش سرمايه گذاري روي زمين و اثرات اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي آن.
 •  ايجاد درآمد مستمر از طريق تأمين نقشه براي دستگاههاي اجرائي ، نهادها ومؤسسات دولتي و خصوصي از طريق انعقاد قراردادها و يا فروش مستقيم نقشه و اطلاعات كاداستري.
 • تأثيركيفي كاداستر بعنوان پيش شرط توسعه و ابزار مورد نياز خط مشي و سياست گذاري و اجراي طرحهاي توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي در ارتباط با زمين.
 •  ايجاد اشتغال فني مفيد در زمينه هاي مختلف نقشه برداري،  حقوق ثبتي وسایر رشته های تخصصی مرتبط با کاداستر.
 •  ارتقاء سطح دانش فني به جهت استفاده از تكنولوژي نوين مربوط به كاداستر .
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید