نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

وضعیت اجتماعی: ورزش زنان استان

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هماهنگ با دگرگون شدن همه شئون زندگی وحاکم شدن ارزش های اصیل و اسلامی وجامعه، زنان نیز از هویت اصلی وبا ارزش «زن مسلمان» برخوردار شده اند ودر اوایل انقلاب شورای ورزشی بانوان، امور ورزشی مربوط به زنان را زیر نظر گرفت.برای تحقق اهداف تربیت بدنی در راستای دستورات شرع مقدس اسلامی، در مورد فعالیت های فرهنگی و ورزشی بانوان کشور وگسترش آن، تشکیلاتی به نام مدیریت امور ورزش بانوان در اسفند 1360 تاسیس شد. این تشکیلات بعد ها تا سطح معاونت تربیت بدنی ارتقائ پیدا کرد.و انجمن های مختلف ورزشی مخصوص بانوان، در سطح معاونت ایجاد شد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 پایه گذ ار حرکت نوین در ورزش بانوان مسلمان شد. براین اساس در بهمن ماه 1371 اولین مسابقات ورزشی بانوان کشور های اسلامی در هشت رشته، بدمینتون، والیبال، بستکبال، هندبال، تنیس روی میز، تیراندازی،شنا ودومیدانی با موفقیت چشمگیری برگزارشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هماهنگ با دگرگون شدن همه شئون زندگی وحاکم شدن ارزش های اصیل و اسلامی وجامعه، زنان نیز از هویت اصلی وبا ارزش «زن مسلمان» برخوردار شده اند ودر اوایل انقلاب شورای ورزشی بانوان، امور ورزشی مربوط به زنان را زیر نظر گرفت.برای تحقق اهداف تربیت بدنی در راستای دستورات شرع مقدس اسلامی، در مورد فعالیت های فرهنگی و ورزشی بانوان کشور وگسترش آن، تشکیلاتی به نام مدیریت امور ورزش بانوان در اسفند 1360 تاسیس شد. این تشکیلات بعد ها تا سطح معاونت تربیت بدنی ارتقائ پیدا کرد.و انجمن های مختلف ورزشی مخصوص بانوان، در سطح معاونت ایجاد شد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 پایه گذ ار حرکت نوین در ورزش بانوان مسلمان شد. براین اساس در بهمن ماه 1371 اولین مسابقات ورزشی بانوان کشور های اسلامی در هشت رشته، بدمینتون، والیبال، بستکبال، هندبال، تنیس روی میز، تیراندازی،شنا ودومیدانی با موفقیت چشمگیری برگزارشد.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید