نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

احداث بیش از 300 سالن ورزشی و 8 باب استحر دانش آموزی در سطح مدارس استان

با هدف ایجاد نشاط در مدارس و فضای مناسب ورزش احداث فضاهای ورزشی از جمله سالن های ورزش ، استخر، زمین چمن و ... در برنامه های اداره کل نوسازی مدارس استان قرار دارد 

با هدف ایجاد نشاط در مدارس و فضای مناسب ورزش احداث فضاهای ورزشی از جمله سالن های ورزش ، استخر، زمین چمن و ... در برنامه های اداره کل نوسازی مدارس استان قرار دارد 

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید