نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

احداث بیش از 200 مدرسه شبانه روزی و خوابگاه در مناطق محروم

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان مناطق محروم بویژه دختران روستایی نسبت به احداث مدارس شبانه روزی  در نقاط دور افتاده و محروم استان  اقدام گردید که تاثیر به سزایی در با سواد نمودن جوانان مناطق محروم استان داشته است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان مناطق محروم بویژه دختران روستایی نسبت به احداث مدارس شبانه روزی  در نقاط دور افتاده و محروم استان  اقدام گردید که تاثیر به سزایی در با سواد نمودن جوانان مناطق محروم استان داشته است.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید