نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

تأسیس و راه اندازی فن بازار مجازی منطقه ای و دایمی

فن بازار به معنای بازار فناوری، یعنی محلی برای عرضه و تقاضای(مبادلات) فناوری است. در بازار فناوری ، فن‌بازارها نقش واسطه‌ای برای رساندن اطلاعات فناوری به "عرضه‌کنندگان"، "متقاضیان"، "کارآفرینان" و "سرمایه‌گذاران" را دارند. درضمن به ارائه مشاوره در خصوص مراحل انتقال فناوری می‌پردازد.

ظرایف موجود در انتقال فناوری لزوم ایجاد اطلاع‌رسانی صحیح، مشاوره و استانداردسازی مبادلات را بوجود آورد، که این نقش توسط فن‌بازارها ایفا می‌شود. در اصل فن‌بازار در نقش یک واسطه حرفه‌ای در سطوح مختلف در کنار عرضه‌کنندگان (دانشگاه‌ها، پژوهش‌گاه‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه صنایع) و متقاضیان فناوری (صنایع بزرگ، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، سرمایه‌گذاران و حتی دانشگاه‌ها) خواهد بود. با این تعریف می‌توان گفت فن‌بازار در اصل یک بنگاه تخصصی معاملات فناوری است.

در این بازار، فروشندگان ایده، محصول و یا طرحهای فناورانه فرصت می‌یابند تا ایده‌ها و طرح های خود را به معرض نمایش گذاشته و برای آن‌ها اقدام به بازاریابی نمایند. از طرفی این امکان نیز وجود دارد که متقاضیان فناوری نیز تقاضاهای خود را مطرح نموده و به این صورت قدرت انتخاب بالاتری در بین گزینه‌ها داشته باشد.

- فن بازار منطقه ای ( مجازی )

به استناد ابلاغيه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، به شماره 10433/91/دش  مورخ 91/9/7 در خصوص اجراي اقدام ملي 18 از راهبرد كلان 1 و اقدام ملي 9،8 و 10 از راهبرد كلان 3 نقشه جامع علمي كشور و همچنين بر اساس حكم معاون محترم علمي و فناوري رييس جمهور به شماره 11/37439 مورخ 91/11/29 به پارك فناوري پرديس، مركز فن‌بازار ملي ايران مسئوليت «ساماندهي فن‌بازارهاي عمومي و ايجاد فن‌بازارهاي تخصصي در حوزه‌هاي اولويت دار كشور» را بر عهده دارد.

بر همين اساس موضوع ايجاد فن‌بازارهاي منطقه‌اي و تخصصي در دستور كار مركز فن‌بازار ملي ايران قرار گرفته است. هدف از اين اقدام، تسهيل و تسريع در ارائه خدمات به جامعه دانش‌بنيان استانها بواسطه ايجاد دفاتر فن بازار منطقه‌اي است.رسيدن به اين هدف با مشاركت و تعامل سازنده همه نهادهاي مرتبط با علم و فناوري در سطح استان ميسر خواهد بود.

در واقع دفتر نمايندگي فن‌بازار ملي در گستره استاني بوده و بصورت متمركز در منطقه جغرافيايي خاص فعاليت دارد.سامانه اينترنتي اين دفتر  از طريق آدرس اختصاصي در پورتال فن‌بازار ملي، قابل دسترسي مي‌باشد.

- فن بازار دائمی

فن بازار هنوز در بسیاری از کشورها از جمله ایران مفهوم و جایگاه خود را نیافته است. در حوزه فناوری کشور فاقد چنین مرکز یا شبکه نظام مند برای ایجاد ارتباط و عمل نقل و انتقال فناوری هستیم و اگر هم بوده است در فضای مجازی و با سطح محدود ارتباطی بوده است. لذا تعریف یک الگوی مناسب و کارآمد تحت عنوان فن بازار فیزیکی که قابلیت شکل گیری، استقرار و عملیاتی شدن باشد ضروری بنظر می رسد. با این فرض که جامعه اقتصادی ایران در مرحله گذار از تحریمها و اجرائی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی با محوریت توسعه اقتصادی دانش محور در بهترین وضعیت از جنبه اجرائی شدن طرح های توسعه دانش بنیان  می باشد ،خیل عظیم ایده، پتنت و محصول فناورانه با قابلیت تجاری سازی از یک سو و نیازمندیهای بازار فناوری از سوی دیگر ایجاب می نماید برای تبادل صحیح، شفاف و سریع فناوری و پاسخگویی به بازار وسیع و ارزشمند  عرضه و تقاضای فناوری، احداث فضای فیزیکی مدرن و مجهزی به نام فن بازار مورد بررسی علمی قرار گیرد .

فن بازار به معنای بازار فناوری، یعنی محلی برای عرضه و تقاضای(مبادلات) فناوری است. در بازار فناوری ، فن‌بازارها نقش واسطه‌ای برای رساندن اطلاعات فناوری به "عرضه‌کنندگان"، "متقاضیان"، "کارآفرینان" و "سرمایه‌گذاران" را دارند. درضمن به ارائه مشاوره در خصوص مراحل انتقال فناوری می‌پردازد.

ظرایف موجود در انتقال فناوری لزوم ایجاد اطلاع‌رسانی صحیح، مشاوره و استانداردسازی مبادلات را بوجود آورد، که این نقش توسط فن‌بازارها ایفا می‌شود. در اصل فن‌بازار در نقش یک واسطه حرفه‌ای در سطوح مختلف در کنار عرضه‌کنندگان (دانشگاه‌ها، پژوهش‌گاه‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه صنایع) و متقاضیان فناوری (صنایع بزرگ، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، سرمایه‌گذاران و حتی دانشگاه‌ها) خواهد بود. با این تعریف می‌توان گفت فن‌بازار در اصل یک بنگاه تخصصی معاملات فناوری است.

در این بازار، فروشندگان ایده، محصول و یا طرحهای فناورانه فرصت می‌یابند تا ایده‌ها و طرح های خود را به معرض نمایش گذاشته و برای آن‌ها اقدام به بازاریابی نمایند. از طرفی این امکان نیز وجود دارد که متقاضیان فناوری نیز تقاضاهای خود را مطرح نموده و به این صورت قدرت انتخاب بالاتری در بین گزینه‌ها داشته باشد.

- فن بازار منطقه ای ( مجازی )

به استناد ابلاغيه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، به شماره 10433/91/دش  مورخ 91/9/7 در خصوص اجراي اقدام ملي 18 از راهبرد كلان 1 و اقدام ملي 9،8 و 10 از راهبرد كلان 3 نقشه جامع علمي كشور و همچنين بر اساس حكم معاون محترم علمي و فناوري رييس جمهور به شماره 11/37439 مورخ 91/11/29 به پارك فناوري پرديس، مركز فن‌بازار ملي ايران مسئوليت «ساماندهي فن‌بازارهاي عمومي و ايجاد فن‌بازارهاي تخصصي در حوزه‌هاي اولويت دار كشور» را بر عهده دارد.

بر همين اساس موضوع ايجاد فن‌بازارهاي منطقه‌اي و تخصصي در دستور كار مركز فن‌بازار ملي ايران قرار گرفته است. هدف از اين اقدام، تسهيل و تسريع در ارائه خدمات به جامعه دانش‌بنيان استانها بواسطه ايجاد دفاتر فن بازار منطقه‌اي است.رسيدن به اين هدف با مشاركت و تعامل سازنده همه نهادهاي مرتبط با علم و فناوري در سطح استان ميسر خواهد بود.

در واقع دفتر نمايندگي فن‌بازار ملي در گستره استاني بوده و بصورت متمركز در منطقه جغرافيايي خاص فعاليت دارد.سامانه اينترنتي اين دفتر  از طريق آدرس اختصاصي در پورتال فن‌بازار ملي، قابل دسترسي مي‌باشد.

- فن بازار دائمی

فن بازار هنوز در بسیاری از کشورها از جمله ایران مفهوم و جایگاه خود را نیافته است. در حوزه فناوری کشور فاقد چنین مرکز یا شبکه نظام مند برای ایجاد ارتباط و عمل نقل و انتقال فناوری هستیم و اگر هم بوده است در فضای مجازی و با سطح محدود ارتباطی بوده است. لذا تعریف یک الگوی مناسب و کارآمد تحت عنوان فن بازار فیزیکی که قابلیت شکل گیری، استقرار و عملیاتی شدن باشد ضروری بنظر می رسد. با این فرض که جامعه اقتصادی ایران در مرحله گذار از تحریمها و اجرائی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی با محوریت توسعه اقتصادی دانش محور در بهترین وضعیت از جنبه اجرائی شدن طرح های توسعه دانش بنیان  می باشد ،خیل عظیم ایده، پتنت و محصول فناورانه با قابلیت تجاری سازی از یک سو و نیازمندیهای بازار فناوری از سوی دیگر ایجاب می نماید برای تبادل صحیح، شفاف و سریع فناوری و پاسخگویی به بازار وسیع و ارزشمند  عرضه و تقاضای فناوری، احداث فضای فیزیکی مدرن و مجهزی به نام فن بازار مورد بررسی علمی قرار گیرد .

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید