نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

اخذ مجوز خوشه نفت و گاز استان و تاسیس آن

استان آذربایجان شرقی پتانسیل بسیار بالایی برای حضور در صنعت نفت و گاز و مشارکت در پروژه‌های مربوطه دارد. بر اساس مطالعه شناختی انجام‌یافته تعداد 361 شرکت توانمند در حوزه‌های مختلف پیمانکاری، تولید قطعه و تجهیزات، ارائه‌کننده خدمات فنی و مهندسی و مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی قابلیت ورود به این عرصه رادارند که از این تعداد تاکنون فقط 62 شرکت در وندور لیست و AVL وزارت نفت حضور دارند.

استان آذربایجان شرقی پتانسیل بسیار بالایی برای حضور در صنعت نفت و گاز و مشارکت در پروژه‌های مربوطه دارد. بر اساس مطالعه شناختی انجام‌یافته تعداد 361 شرکت توانمند در حوزه‌های مختلف پیمانکاری، تولید قطعه و تجهیزات، ارائه‌کننده خدمات فنی و مهندسی و مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی قابلیت ورود به این عرصه رادارند که از این تعداد تاکنون فقط 62 شرکت در وندور لیست و AVL وزارت نفت حضور دارند.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید