نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

شعبه کافی الملک از توابع شبستر با همت و همیاری اهالی محترم در 1397 به بهره برداری رسید .

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید