سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

بالابر

نوع نیازفناورانه : زیاد
تاریخ افتتاح :
محدوده : بناب

لیفتراک

نوع نیازفناورانه : زیاد
تاریخ افتتاح :
محدوده : بناب

انتقال انجین

نوع نیازفناورانه : زیاد
تاریخ افتتاح :
محدوده : بناب

کانوایر

نوع نیازفناورانه : زیاد
تاریخ افتتاح :
محدوده : بناب

خط تولید

نوع نیازفناورانه : زیاد
تاریخ افتتاح :
محدوده : بناب
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید