سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

تأمین تسمه های نوار نقاله متناسب با خطوط فرآوری کائولن

افزایش چشمگیر فرسایش تسمه های استفاده شده در نوار نقاله های انتقال مواد خطوط تولید منجر به ایجاد آلودگی در محصولات فرآوری شده و هدر رفت مواد اولیه و محصولات می شود.
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
افزایش چشمگیر فرسایش تسمه های استفاده شده در نوار نقاله های انتقال مواد خطوط تولید منجر به ایجاد آلودگی در محصولات فرآوری شده و هدر رفت مواد اولیه و محصولات می شود.
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید