سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

قالب با قابلیت ساخت قطعات پلیمری سیبک از جمله بیرینگ
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید