سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

خط مونتاژ اتوماتیک جهت مونتاژ قطعات و ارایه محصول نهایی سیبک خودرو و پلوس خودرو
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید