سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

بومی سازی تولید بذر صیفی جات مورد استفاده در گلخانه هیدروپونیک که وارداتی است
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید