سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

لیفتراک

بخاطر آلایندگی نیاز به لیفتراک برقی با ارتفاع بیشتر جهت کار در واحد انبار می باشد. همچنین قابل ذکر است باتریهای مورد نیاز به سختی قابل تامین و همچنین قیمت بالایی دارند.لیقتراک ت ارتفاع 5 متر باشد.
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
بخاطر آلایندگی نیاز به لیفتراک برقی با ارتفاع بیشتر جهت کار در واحد انبار می باشد. همچنین قابل ذکر است باتریهای مورد نیاز به سختی قابل تامین و همچنین قیمت بالایی دارند.لیقتراک ت ارتفاع 5 متر باشد.
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید