سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

در حال حاضر مطابق عکس از روش سنتی استفاده میشود بدین صورت که قطعات پیش مونتاژ شده در روی قفسات کنار خط تولید قرار می گیرند که نیاز به سیستم اتوماتیک کانوایر دو طبقه یه طول 30 متر می باشد.
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید