سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

در حال حاضر مطابق عکس از خط تولید ساده استفاده میشود که نیاز به طراحی و ساخت خط تولید پیشرفته و پارالل با کانوایر به طول 35متر باشد.
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید