سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

طراحی سیستم فرآوری به منظور کاهش درصد اکسید کلسیم

اکسید کلسیم موجود در محصولات تولیدی صنایع خاک چینی ایران به صورت کانی کلسیت می باشد واز بین روشهای فیزیکی حذف کلسیت ،سنگجوری وسرند کردن و فلوتاسیون مفید بوده و روشهای شیمیایی نظیر لیچینگ اسیدی به دلیل تاثیر بر خواص سرامیکی کائولن و مقرون به صرفه نبودن مورد تایید نمی باشد.
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
اکسید کلسیم موجود در محصولات تولیدی صنایع خاک چینی ایران به صورت کانی کلسیت می باشد واز بین روشهای فیزیکی حذف کلسیت ،سنگجوری وسرند کردن و فلوتاسیون مفید بوده و روشهای شیمیایی نظیر لیچینگ اسیدی به دلیل تاثیر بر خواص سرامیکی کائولن و مقرون به صرفه نبودن مورد تایید نمی باشد.
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید