سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

افزایش عیار سیلیس در محصول جانبی تولیدی از پروسه فرآوری کائولن

فرآوری و تولید کائولن در شرکت صنایع خاک چینی ایران برمبنای حذف ثقلی سیلیس با استفاده از هیدروسیکلونهای مختلف می باشد.سیلیس حذف شده به صورت محصول جانبی در صنایع مختلف کاربرد دارد. افزایش عیار سیلیس از 80 درصد به بالای 95 درصد باعث ایجاد بازار مصرف جدید و افزایش ارزش اقتصادی آن خواهد شد.با توجه به وجود 25 درصد کائولینیت در محصول جانبی درصورت افزایش عیار سیلیس ،ناخالصی حذف شده شامل کائولن باخلوص و ارزش اقتصادی بالا خواهد بود.
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
فرآوری و تولید کائولن در شرکت صنایع خاک چینی ایران برمبنای حذف ثقلی سیلیس با استفاده از هیدروسیکلونهای مختلف می باشد.سیلیس حذف شده به صورت محصول جانبی در صنایع مختلف کاربرد دارد. افزایش عیار سیلیس از 80 درصد به بالای 95 درصد باعث ایجاد بازار مصرف جدید و افزایش ارزش اقتصادی آن خواهد شد.با توجه به وجود 25 درصد کائولینیت در محصول جانبی درصورت افزایش عیار سیلیس ،ناخالصی حذف شده شامل کائولن باخلوص و ارزش اقتصادی بالا خواهد بود.
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید