سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

تأمین پمپ های دیافراگمی دوغاب با قابلیت تأمین فشار 16 بار

در فرآیند آبگیری دوغاب خط تولید از فیلترپرس استفاده می شود، فرآیند پمپاژ دوغاب از تانک های مربوطه به فیلترپرس ها با استفاده از پمپ های دیافراگمی مخصوص فشار بالا انجام می شود. این پمپ ها اکثرا ساخت شرکت ABLE آلمان بوده که به دلیل تحریم ها امکان واردات پمپ ها یا قطعات یدکی میسر نبوده و لازم است از توانمندی شرکت های داخلی جهت طراحی و ساخت چنین پمپ هایی استفاده کرد.
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
در فرآیند آبگیری دوغاب خط تولید از فیلترپرس استفاده می شود، فرآیند پمپاژ دوغاب از تانک های مربوطه به فیلترپرس ها با استفاده از پمپ های دیافراگمی مخصوص فشار بالا انجام می شود. این پمپ ها اکثرا ساخت شرکت ABLE آلمان بوده که به دلیل تحریم ها امکان واردات پمپ ها یا قطعات یدکی میسر نبوده و لازم است از توانمندی شرکت های داخلی جهت طراحی و ساخت چنین پمپ هایی استفاده کرد.
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید